NPDL - vad är det?

NPDL är en förkortning av New Pedagogies for Deep Learning.  

NPDL är ett hjälpmedel för att möta den nya läroplanens utmaningar i grund-skolan och gymnasiet.

För tillfället är cirka 200 skolor i Finland med i det internationella programmet. 

NPDL ska hjälpa skolorna att utveckla sin pedagogik och verksamhetskultur. 

I framtiden ska den studerande ta ett allt större ansvar för sin inlärning.  

I centrum 6 kärnkompetenser 

  1. Att lära sig att lära sig

  2. Globalt medborgarskap 

  3. Teamarbete 

  4. Kommunikation

  5. Kreativitet 

  6. Kritiskt tänkande

Kärnkompetenserna som verktyg

Inom NPDL finns det sex kärnkompetenser - se ovan. Vi har under läsåret 2016-2017 jobbat i huvudsak med kärnkompetensen "att lära sig att lära sig". Läsåret 2017-2018 blir det "Kritiskt tänkande".  

Vi använder matriser för att kartlägga den studerandes utgångsläge i ifrågavarandekompetens och därefter följs utvecklingen upp under studierna.  

Läs mera om NPDL HÄR!

Som stöd för att arbeta med den nya läroplanen finns fyra lärare. Lärarna kan kontakta dessa LP-stödpersoner. Man kan också läsa om vad som är på gång i skolorna i Kyrkslätt i bloggen. Titta HÄR!