/vad är gymnasiestudier?

Grattis till valet av gymnasium! Gymnasiet ger en god grund för fortsatta studier eftersom studierna är väldigt allmänbildande. När du studerar i gymnasiet får du både välja ämnen enligt egna intressen och gå obligatoriska kurser tillsammans med din egen grupp. Studierna innefattar både teoretiska ansatser till de vetenskapliga ämnena och mer praktiskt inriktade övningar och utvecklande av det egna tänkandet.

 

 

En del kurser är obligatoriska, dessa måste alla gymnasiestuderande klara av. Utöver dessa får du själv välja bland de fördjupade och tillämpade kurser som skolan erbjuder. Tillämpade kurser är skolspecifika kurser, som alltså inte erbjuds i alla skolor.

 

Gymnasiestudierna förbereder för fortsatta studier, t.ex. universitets- eller yrkeshögskolestudier. Efter att ha avlagt gymnasiet får du ett avgångsbetyg samt ett studentbetyg. Studentbetyget baserar sig på de prov du har skrivit i studentexamen och är en förutsättning

för många fortsatta studielinjer. Avgångsbetyget innehåller de kurser du har avlagt i gymnasiet.

 

I gymnasiet studerar man i kursform. Som studerande läser du minst en kurs i varje ämne (vissa ämnen är frivilliga, t.ex. en del främmande språk). För att få avgångsbetyget ska du gå minst 75 kurser. Den vanligaste studietakten innebär att du studerar på tre år. Man kan även avlägga gymnasiet på två eller fyra år.

 

Gymnasiestudierna ger större frihet än i grundskolan, men också ansvar. Till exempel ska man delta i undervisningen och göra uppgifterna och själv hålla reda på sina frånvaron.


Studentprovet brukar kallas för ett mognadsprov. De kunskaper och färdigheter du utvecklar under åren i gymnasiet förbereder dig för både dessa skriftliga prov och för framtiden som väntar efter gymnasiet!