/vårt gymnasium

1/1

 

BRA ATT VETA 

 

  • Varje årskurs är indelad i tre hemklasser (basgrupper) som har egna grupphandledare

  • Grupphandledaren är en ämneslärare som sköter om administrationen i hemklassen (delar ut betyg, följer med studieframgången och frånvaron mm)

  • Vi använder programmet Wilma för att hålla kontakt mellan hem och skola (vitsord, meddelande om frånvaro osv)

 

 

 

I Kyrkslätts gymnasium studerar vi så här:

 

LÄSÅRET

 

  • läsåret är uppdelat i fem perioder (en period är cirka 7 veckor)

  • varje period har en intensivvecka och prov

 

 

PLANERING

 

  • en lämplig studietakt är 6-7 kurser per period

  • under årskurs 1 och 2 borde du ha 30 godkända kurser per läsår

  • under årskurs 3 borde du ha 15 godkända kurser och skriva studentexamen

 

 

EXEMPEL PÅ LÄSEORDNING