/handledning och studerandevård

Vår vision:

Vi är gymnasiet som bryr sig.

För oss är varje studerande viktig och det styr vårt handlande.

 

I skolan finns ett flertal personer som finns till hands för att studerandena skall klara av sin skolgång på bästa möjliga sätt och trivas i skolan. Vid studiesvårigheter kan du kontakta din grupphandledare, studiehandledaren, specialläraren, ämneslärare, rektorn eller någon annan i studerandevården. Även skolans studerande har representanter, våra tutorer, som finns till för att trygga trivseln och den demokratiska medverkan i skolan.

 

Kyrkslätts gymnasium satsar på mångprofessionell förebyggande verksamhet för att öka gemenskapen, minska utanförskap och öka motivationen för de egna studierna.

Skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Skolans plan mot mobbning, våld och trakassierier 

 

Huvudansvaret för arbetet har studerandevårdsgruppen som består av: rektor, speciallärare, skolpsykolog, studiehandledare, hälsovårdare och kurator. Studerandevårdsgruppen samarbetar med studeranden, studerandens grupphandledare, den studerandes föräldrar och vid behov även med kommunens stödtjänster. Studerandevården är alltid konfidentiell.

Studerandevården följer med studerandens skolprestationer för att främja en tidig identifiering av eventuella inlärningssvårigheter och övriga problem. Målet är att stöda studeranden i studierna och förebygga studieproblem som leder till att utbildningen avbryts.

I RÄTT-gruppen, skolans antimobbningsgrupp, ingår läsåret 2019-2020 rektorn, Janne Raunio, Ulrika Ekstam och Antonina Carlberg. Kontakta i första hand dessa personer om du upplever mobbning eller felbehandling. 

IMG_7545