/resor och evenemang 

Här kan du bekanta dig med några evenemang som ordnats i vårt gymnasium och resor som ingått i vissa gymnasiekurser. Dessa resor bekostas i regel av studerande själv. Se för flera bilder och evenemang i Facebook.