/elevkårsstyrelsen

Elevkåren vid Kyrkslätts gymnasium består av alla skolans studerande. Bland elevkårens medlemmar väljs årligen representanter till elevkårens styrelse (EKS), vars uppgift är att främja trivseln i skolan och agera som de studerandes röst i frågor som rör skolan och dess verksamhet. Styrelsen sammanträder för möten regelbundet och handleds av två lärare.

Handledande lärare: Filip Granberg & Janne Raunio

 

Vill du vara med och påverka? Meddela ditt intresse för detta läsår genom

denna blankett!