/studieguide

 

I början av läsåret får varje studerande en studieguide med all nyttig och praktisk information om studierna i Kyrkslätts gymnasium. Denna studieguide är möjlig att öppna i pdf-format genom att klicka på länken nedan. 

Studieguide

 

Positionssystem 

 

Läromedel 2019-20

Intensivvecka

Läroplanen

Kursguide 2019-20

Karta över klassrum

Valkort

Anskaffning av dator: se här och här!