/tutorer

Tutorerna i vår skola finns till för att hjälpa och stöda

de nya studerandena under det första gymnasieåret. 

Särskilt i början av hösten, när allt är nytt, gör tutorerna

en viktig insats i att visa runt, vägleda och stötta.

Tutorerna har en viktig roll i många av skolans evenemang och ordnar bl.a. en lära känna-dag för ettorna. I bilden till höger är tutorerna för läsåret 2019-20.