/vår personal

i kansliet

Rektor

Vicerektor 

Studiehandledare 
 

Skolsekreterare 

Skolkurator  

Skolpsykolog


Hälsovårdare 

            

 

 

Lärarrummet    

Fax                                        

                

Vaktmästare 

Vaktmästare  
Kökschef 

 

 

 

 

Mikael Eriksson

Stefan Gustafsson 

Kjell Forsman 

 

Nina Gripenberg 

Clary Corander

Johanna Aloor, tjänstledig

vik. Jenny Selenius

Antonina (Nina) Carlberg 

Mottagningstider här! 

 

 

 

Sirpa Puurunen

Kasper Kemppainen      

Ing-Mari Lostedt

 

 

040 126 9877

050 414 0921

040 126 9378

 

040 126 9377

050 414 0735

040 126 9743

040 126 9145

 

        

040 126 9379

 09 296 2026

 

040 568 9924

040 585 9617

040 126 9274

 

i lärarrummet 2019-20

Boström-Vazquez Stina

Broas Jessica 

Granberg Filip 

Gustafsson Stefan

Holmberg Martin

Ingelin Tanja 

Kinnunen Tina

Kotakallio Sonja

Kyllönen Catharina

Lento Teemu
Lupander Christian

Nyman Joakim

Nyqvist Jennie
Raunio Janne 
Ray Lena 
Ryynänen  Elina 

Stenlund Disa
Svartström Nils-Mikael

Yliruusi Sandra

Åberg Marcus

Ekstam Ulrika

Helenius-Nyman Maria

Roselius Paula

timlärare spanska, tyska

lektor biologi, geografi

timlärare matematik, fysik

lektor matematiska ämnen, vicerektor

lektor finska
lektor historia, religion, samhällslära

lektor filosofi, psykologi, livsåskådningskunskap

lektor historia, samhällslära 

lektor musik

t.f lektor historia, samhällslära
IT-ansvarig

t.f lektor engelska

t.f lektor modersmål och litteratur

lektor matematik, fysik
lektor franska, engelska

lektor engelska, spanska, tjänstledig
lektor modersmål och litteratur, tjänstledig
lektor bildkonst

lektor modersmål och litteratur

lektor gymnastik, hälsokunskap
 

speciallärare

bibliotekarie, tjänstledig

t.f bibliotekarie

Grupphandledare lå 2019-20

Sandra Yliruusi         19A

Jessica Broas           19B

Lena Ray                    19C

Teemu Lento             18-1

Janne Raunio           18-2

Tina Kinnunen          18-3

Jennie Nyqvist         17-1

Marcus Åberg           17-2

Martin Holmberg      17-3